Case:
Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

Case:
Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

Kookax kumppanina potilastiedon hallinnassa ja laskutusjärjestelmässä

”Kookax Oy:ssa kannetaan vastuu tekemisistä, otetaan selvää sekä ajatellaan kokonaisvaltaisesti asioista. Asiantuntijat ymmärtävät lisäksi talousihmisen näkökulmaa asioihin.”
– Mari Vatanen-Auvinen, Group Controller

Kookax Oy toimii Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin yhteistyökumppanina, ja kehittää yhteistyössä sairaanhoitopiirin potilas- ja laskutusjärjestelmien tiedonhallintaa. Kookax Oy on muun muassa koodannut raportointijärjestelmää varten rajapinnan sekä luonut laskutukseen uusia ratkaisuja.

 

Haasteena luotettavan tiedon välittäminen eteenpäin

 

Johdolla on tarve tietää mitä talossa tapahtuu ja minkälaisia hoitojaksoja ja käyntejä on toteutunut.”, kertoo Mari Vatanen-Auvinen, joka toimii kaikkien palvelualueiden controllereiden esimiehenä.

Sairaalamme toiminta on monialaista ja laajaa ja tästä johtuen myös luotettavan tiedon tuottamisessa on monta ulottuvuutta hallittavana. Tiedon merkitys toiminnan ohjaamisessa ja johtamisessa samaan aikaan kasvaa koko ajan. Tätä työtä on tehty yhdessä Kookaxin kanssa, konkreettisesti mm. laskutusjärjestelmää ja raportointijärjestelmän tietosisältöjä rakentamalla. Tässä työssä Kookax on osoittautunut luotettavaksi kumppaniksi osaamisellaan ja kokonaisvaltaisella ajattelullaan.

Toimintaympäristö on edelleen murroksessa”, kertoo Vatanen-Auvinen.

 

Ohjeistuksen kautta pidetään pinnalla niitä asioita, joilla on merkitystä

 

Ohjeistukset on tehty, jotta tärkeät asiat tulisi huomioitua oikein. Näiden ohjeistusten tavoitteena on saada tilastointiin yhdenmukaiset tavat ja sitä kautta mahdollistaa toimintaa kuvaavat luotettavat tiedot, jotta raportoinnin keinoin on mahdollista tuoda paremmin esille talouden ja toiminnan erilaisia näkökulmia. Ohjeistuksista vastaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiirillä mm. tilastointityöryhmä.

Teemme ohjeistuksia, jotta data olisi valmiimpaa, kun tieto menee Kookaxin käsiin.”, Vatanen-Auvinen jatkaa.

 

Kookax mukana luomassa järjestelmiä kokonaisvaltaisesti


Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Kookax Oy:n perustajan toimitusjohtaja Anne-Maarit Kokon kanssa. Alkuun Anne-Maarit toimi toisen yrityksen palveluksessa, sittemmin Anne-Maaritin palveluita on hankittu Kookax Oy:ltä. Yhteistyö alkoi laskutusajoja tehden, tämän jälkeen Sairaanhoitopiiri jatkoi Kookaxin palveluiden hyödyntämistä 
hoitopalvelujen puolella. Sairaanhoitopiirin mukaan Kookax ottaa tehtävät todella nopeasti haltuun, antaa kehitysideoita ja dokumentoi toimintaa. 

Kookaxille tulee suositteluja niin Mari Vatanen-Auviselta kuin hänen kollegoiltaan. “Kookax kantaa vastuun omista tekemisistään, ajattelee kokonaisvaltaisesti asioista ja ymmärtää talousihmisen näkökulman. Näin sosiaalisessa mediassa kuvan Lego -palikoista, jossa Kookaxin perustaja Anne-Maarit Kokko kertoi, että heidän tehtävänään on laittaa ne (dataa kuvaavat) palikat ensin värikasoihin ja sitten järjestää rakennelmaksi. Sairaanhoitopiiri on tavallaan se legotehdas ja Kookax tekee koodin (järjestää datan) saamiensa ohjeiden mukaan.

Kookaxin puoleen käännytään, kun tulee haasteita”, jatkaa Vatanen-Auvinen.

Kookax kumppanina potilastiedon hallinnassa ja laskutusjärjestelmässä

”Kookax Oy:ssa kannetaan vastuu tekemisistä, otetaan selvää sekä ajatellaan kokonaisvaltaisesti asioista. Asiantuntijat ymmärtävät lisäksi talousihmisen näkökulmaa asioihin.”
– Mari Vatanen-Auvinen, Group Controller

Kookax Oy:n toimii Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin yhteistyökumppanina, ja kehittää yhteistyössä sairaanhoitopiirin potilas- ja laskutusjärjestelmien tiedonhallintaa. Kookax Oy on muun muassa koodannut raportointijärjestelmää varten rajapinnan sekä luonut laskutukseen uusia ratkaisuja.

 

Haasteena luotettavan tiedon välittäminen eteenpäin

 

Johdolla on tarve tietää mitä talossa tapahtuu ja minkälaisia hoitojaksoja ja käyntejä on toteutunut.”, kertoo Mari Vatanen-Auvinen, joka toimii kaikkien palvelualueiden controllereiden esimiehenä.

Sairaalamme toiminta on monialaista ja laajaa ja tästä johtuen myös luotettavan tiedon tuottamisessa on monta ulottuvuutta hallittavana. Tiedon merkitys toiminnan ohjaamisessa ja johtamisessa samaan aikaan kasvaa koko ajan. Tätä työtä on tehty yhdessä Kookaxin kanssa, konkreettisesti mm. laskutusjärjestelmää ja raportointijärjestelmän tietosisältöjä rakentamalla. Tässä työssä Kookax on osoittautunut luotettavaksi kumppaniksi osaamisellaan ja kokonaisvaltaisella ajattelullaan.

Toimintaympäristö on edelleen murroksessa”, kertoo Vatanen-Auvinen.

 

Ohjeistuksen kautta pidetään pinnalla niitä asioita, joilla on merkitystä

 

Ohjeistukset on tehty, jotta tärkeät asiat tulisi huomioitua oikein. Näiden ohjeistusten tavoitteena on saada tilastointiin yhdenmukaiset tavat ja sitä kautta mahdollistaa toimintaa kuvaavat luotettavat tiedot, jotta raportoinnin keinoin on mahdollista tuoda paremmin esille talouden ja toiminnan erilaisia näkökulmia. Ohjeistuksista vastaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiirillä mm. tilastointityöryhmä.

Teemme ohjeistuksia, jotta data olisi valmiimpaa, kun tieto menee Kookaxin käsiin.”, Vatanen-Auvinen jatkaa.

 

Kookax mukana luomassa järjestelmiä kokonaisvaltaisesti


Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Kookax Oy:n perustajan toimitusjohtaja Anne-Maarit Kokon kanssa. Alkuun Anne-Maarit toimi toisen yrityksen palveluksessa, sittemmin Anne-Maaritin palveluita on hankittu Kookax Oy:ltä. Yhteistyö alkoi laskutusajoja tehden, tämän jälkeen Sairaanhoitopiiri jatkoi Kookaxin palveluiden hyödyntämistä 
hoitopalvelujen puolella. Sairaanhoitopiirin mukaan Kookax ottaa tehtävät todella nopeasti haltuun, antaa kehitysideoita ja dokumentoi toimintaa. 

Kookaxille tulee suositteluja niin Mari Vatanen-Auviselta kuin hänen kollegoiltaan. “Kookax kantaa vastuun omista tekemisistään, ajattelee kokonaisvaltaisesti asioista ja ymmärtää talousihmisen näkökulman. Näin sosiaalisessa mediassa kuvan Lego -palikoista, jossa Kookaxin perustaja Anne-Maarit Kokko kertoi, että heidän tehtävänään on laittaa ne (dataa kuvaavat) palikat ensin värikasoihin ja sitten järjestää rakennelmaksi. Sairaanhoitopiiri on tavallaan se legotehdas ja Kookax tekee koodin (järjestää datan) saamiensa ohjeiden mukaan.

Kookaxin puoleen käännytään, kun tulee haasteita”, jatkaa Vatanen-Auvinen.