REKISTERISELOSTE

Kookax Oy

Mäihäpolku 13
48400 Kotka
www.kookax.global
[email protected]
045-2061192
Y-tunnus: 3103302-4

Rekisteristä vastaava henkilö

    Toimitusjohtaja Anne-Maarit Kokko, [email protected]

Rekisterin nimi
Työnhakijoiden henkilörekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään työnhakijoiden lähettämiä työhakemuksia.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään seuraavaa tietoa:
Hakijan koko nimi
Yhteystiedot

Hakemuksen saapumisaika
Hakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedot

Alkuperäinen työhakemus ja hakijan ansiolutettelo

Rekisterin tietolähteet
Yritykselle työhön hakeneiden henkilöiden hakemukset

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Kookax Oy:n ulkopuolisille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteri on ainoastaan Kookax Oy:n henkilöstön rekrytoinnista vastaavan henkilön hallussa ja saatavilla.
Käsiteltävät tiedot sijaitsevat EU:ssa.

Rekisteritietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot, jotka luovutetaan rekisteröidylle pyynnöstä.  Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona

Tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen:
Anne-Maarit Kokko
Kookax Oy, Mäihäpolku 13
48400 Kotka

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut henkilötieto.

Henkilötietojen käsittely
Työnhakijoiden tietoja käsittelee toimitusjohtaja.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta

 Kookax Oy, Kotkassa 12.1.2020.

 

REKISTERISELOSTE

Kookax Oy

Mäihäpolku 13
48400 Kotka
www.kookax.global
[email protected]
045-2061192
Y-tunnus: 3103302-4

Rekisteristä vastaava henkilö

    Toimitusjohtaja Anne-Maarit Kokko, [email protected]

Rekisterin nimi
Työnhakijoiden henkilörekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään työnhakijoiden lähettämiä työhakemuksia.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään seuraavaa tietoa:
Hakijan koko nimi
Yhteystiedot

Hakemuksen saapumisaika
Hakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedot

Alkuperäinen työhakemus ja hakijan ansiolutettelo

Rekisterin tietolähteet
Yritykselle työhön hakeneiden henkilöiden hakemukset

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Kookax Oy:n ulkopuolisille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteri on ainoastaan Kookax Oy:n henkilöstön rekrytoinnista vastaavan henkilön hallussa ja saatavilla.
Käsiteltävät tiedot sijaitsevat EU:ssa.

Rekisteritietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot, jotka luovutetaan rekisteröidylle pyynnöstä.  Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona

Tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen:
Anne-Maarit Kokko
Kookax Oy, Mäihäpolku 13
48400 Kotka

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut henkilötieto.

Henkilötietojen käsittely
Työnhakijoiden tietoja käsittelee toimitusjohtaja.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta

 Kookax Oy, Kotkassa 12.1.2020.